Tècnic/a en Assistència al Producte Gràfic Imprès, perfil professional Assistent de Fotografia

Codi: CFAM CG21

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear i desenvolupar les competències professionals com a assistent de fotografia, interpretant les especificacions d'un projecte fotogràfic donat i realitzant les tasques d'auxiliar de fotògraf en el control de plató, el manteniment dels equips, tractament d'imatges, i altres tasques que es puguin derivar dels processos de creació i difusió d'imatges fotogràfiques. La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Tècnic auxiliar de fotògraf.
 • Tècnic assistent de plató i laboratori.
 • Tècnic de manteniment de plató i laboratori.
 • Tècnic en maquetació i edició.
 • Emmagatzemament i arxiu d'imatges.
 • Manipulació i manteniment de càmeres fotogràfiques.
 • Responsable del manteniment, custòdia i transport del material fotogràfic.
 • Tractament informàtic, composició i preparació d'imatges per a la impressió.
 • Interpretació d'esbossos, esquemes d'il·luminació i realització de fotografies.
 • Obtenció, correcció i realització del tractament i composició d'imatges per a productes gràfics diversos.
 • Gestió de localitzacions, autoritzacions i permisos tècnics.