Tècnic/a d’Esport en Surf de Neu

Codi: TEGM 8003

Família professional: Esports d’hivern

Duració: 1045H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

El surf de neu, juntament amb esquí alpí i esquí de fons, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. L’objectiu del primer nivell d'aquests estudis és conèixer els principis fonamentals del surf de neu i promoure aquesta modalitat esportiva. Té una durada de 450 hores (300 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de surf de neu. El segon nivell capacita per ensenyar surf de neu i entrenar esportistes. Té una durada de 595 hores (395 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de nivell inicial de surf de neu,
  • acompanyant de persones o grups durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora d'activitats de surf de neu.
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de surf de neu, si en superen la prova general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de surf de neu,
  • programador i organitzador o programadora i organitzadora d'activitats,
  • entrenador o entrenadora de nivell inicial de surfistes de neu i
  • director esportiu o directora esportiva en competicions de surf de neu.