Tècnic/a d’Esport en Muntanya Mitjana

Codi: TEGM 8103

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 975H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Muntanya mitjana, juntament amb escalada, alta muntanya i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada. El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure activitats d'excursionisme i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme. El segon nivell capacita per conduir activitats conduir activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d'aquesta especialitat. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia d'activitats de muntanya baixa i mitjana;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'excursions, i
  • monitor o monitora d'excursionisme.