Tècnic/a d’esport en Handbol

Codi: TEGM 8301

Família professional: Handbol

Duració: 950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

El primer nivell d'handbol capacita per conèixer els principis fonamentals de l'handbol i promoure aquest esport. Té una durada de 380 hores (230 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'handbol. El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes i equips de categories intermèdies amb l'objectiu de perfeccionar l'execució tècnica i tàctica. Té una durada de 570 hores (370 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora d'handbol en categories infantils,
  • acompanyant d'equip durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora d'handbol.
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'handbol, si en superen la prova general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora d'esportistes i equips,
  • entrenador o entrenadora especialitzat en el perfeccionament de la tècnica i la tàctica dels jugadors o jugadores i
  • director o directora de jugadors o jugadores i equips en competicions.