Tècnic/a d’esport en Futbol Sala

Codi: TEGM 8202

Família professional: Futbol i futbol sala

Duració: 975H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Futbol sala, juntament amb futbol, és una especialitat de la modalitat de futbol. El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme activitats d'iniciació al futbol sala i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la pràctica esportiva. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol sala. El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes en aquesta modalitat. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de futbol sala en categories infantils i inferiors d'adults,
  • acompanyant d'equips durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora de futbol sala.
Sortides professionals Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol sala, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • l'entrenament de futbolistes i equips,
  • l'entrenament de futbolistes especialitzat en el perfeccionament tècnic i tàctic,
  • la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits i
  • l'arbitratge.