Tècnic/a d’Esport en Escalada

Codi: TEGM 8101

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 1050H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Escalada, juntament amb alta muntanya, muntanya mitjana i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada. El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme. El segon nivell capacita per organitzar activitats d'escalada, conduir escalades i dirigir l'entrament d'esportistes per a la participació en competicions d'escalada. Té una durada de 630 hores (430 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'escalada, si en superen la prova general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia d'escalada;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'activitats lligades a l'ensenyament i la pràctica de l'escalada;
  • entrenador o entrenadora d'escaladors i escaladores, i
  • director o directora d'esportistes i equips en competicions d'escalada.