Tècnic/a d’Esport en Alta Muntanya

Codi: TEGM 8102

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 1100H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Alta muntanya, juntament amb escalada, muntanya mitjana i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada. El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme. El segon nivell capacita per conduir activitats d'alpinisme i dirigir l'entrament d'esportistes en aquesta modalitat. Té una durada de 680 hores (480 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • acompanyant de persones i grups en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.
 

Sortides professionals

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'alta muntanya o d'esquí de muntanya, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a :
  • guia d'alta muntanya;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'activitats;
  • monitor o monitora d'iniciació a l'alpinisme i l'esquí de muntanya, i
  • entrenador o entrenadora d'esportistes i equips en competicions d'esquí d'alta muntanya de nivell bàsic i nivell mitjà.