Tècnic/a en Serveis en Restauració

Codi: CFPM HT30

Família professional: Hoteleria i turisme

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per preparar i servir begudes i aliments. Tenen una  durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Serveis de Restaurant i Bar (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • cambrer o cambrera de bar, cafeteria o restaurant;
  • empleat o empleada d'economat;
  • bàrman;
  • sommelier, i
  • auxiliar de servei en mitjans de transport.