Tècnic/a de Procediments de Joieria Artística

Codi: CFAM 5203

Família professional: Joieria d’art

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar joies o prototipus de joieria tenint en compte els aspectes creatius, tècnics i econòmics. Tenen una durada de 1.600 hores (1.570 en un centre educatiu i 30 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • confecció de joies prèviament dissenyades,
  • execució dels projectes i
  • aplicació dels procediments d’acabat i poliment de peces.