Tècnic/a de Manteniment de Material Rodant Ferroviari

Codi: CFPM TM40

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per realitzar operacions de manteniment i muntatge d'accessoris en les àrees de mecànica, pneumàtica, electricitat i electrònica del material rodant ferroviari, ajustant-se als procediments i temps establerts segons la normativa específica i complint els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a de manteniment de motors dièsel
 • Tècnic/a en manteniment i reparador de sistemes elèctrics de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes electrònics de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes de tracció i motors
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodant ferroviari
 • Reparador/a de sistemes de seguretat i comunicació de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes de bogis, xoc i arrossegament
 • Agent d'acompanyament de trens
 • Venedor/a, distribuïdor/a, visitador/a de recanvis i equips per a material rodant
 • Operari/ària d'empreses dedicades a la fabricació, el muntatge i la comercialització d'equips i recanvis per a material rodant