Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Serigrafia Artística

Codi: CFAM 5301

Família professional: Arts aplicades al llibre

Duració: 950H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per preparar pantalles d'impressió serigràfica, dominar el procediment d'elaboració de matrius i estampació serigràfica, conèixer els procediments tradicionals i actuals de la serigrafia artística, les especificacions tècniques dels materials i les possibilitats d'utilització. Tenen una durada de 950 hores (865 en un centre educatiu i 85 en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a>
  • com a artista autònom o autònoma o en associació amb un taller o una empresa dedicada a les arts gràfiques,
  • a les aplicacions de disseny gràfic, tèxtil, decoració, vidre i ceràmica o a la conservació,i
  • restauració del patrimoni artístic.