Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Forja Artística

Codi: CFAM EC30

Família professional: Escultura

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per produir o reproduir qualsevol tipus de peça artística mitjançant les tècniques de fosa de metalls. La durada és de 1.600 hores (1.485h en un centre educatiu i 115h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses proporciones un contacte directe amb el món laboral i és una de les vies possibles d’accés a un lloc de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides Professional

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Artesà de forja artística i metal·listeria
  • Soldador
  • Repujador cisellador
  • Metal·lista artístic
  • Trempador de metalls
  • Polidor