Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Floristeria

Codi: 6201

Família professional: Art floral

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer composicions florals, portar a terme el manteniment de plantes i potenciar la capacitat creativa en l'ús de tècniques tradicionals i en la recerca de nous materials i solucions plàstiques. Tenen una durada de 1.600 hores (1.515 en un centre educatiu i 85 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • com a professional autònom o autònoma,
  • per treballar en un taller o a una empresa vinculada a la floristeria, i
  • a jardineria d'interiors i exteriors, la decoració, el comerç especialitzat i les fires.