Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu

Codi: CFAM CG10

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l'edició web i multimèdia.
  • Programes d'edició web.
  • Interpretació de les especificacions d'un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.