Tècnic/a en Producció Agropecuària

Codi: CFPM AR10

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris amb criteris de qualitat i rendibilitat, fer el manteniment de les instal·lacions i aplicar la normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals, benestar animal i seguretat alimentària.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • treballador qualificat o treballadora qualificada en cultius i ramaderia;
  • agricultor o agricultora;
  • horticultor o horticultora;
  • fructicultor o fructicultora;
  • floricultor o floricultora;
  • criador o criadora de bestiar;
  • avicultor o avicultora;
  • apicultor o apicultora;
  • productor o productora de llet i/o d'ous, i
  • operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.