Tècnic/a en Postimpressió i Acabats Gràfics

Codi: CFPM AF30

Família professional: Arts gràfiques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de postimpressió i acabats gràfics, assegurant-ne la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) que es distribueixen en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Enquadernació i manipulats de paper i cartró (LOGSE)
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • enquadernador o enquadernadora industrial;
 • tècnic o tècnica en guillotinat;
 • tècnic plegador o tècnica plegadora;
 • tècnic o tècnica en màquina plegadora engomadora;
 • tècnic o tècnica en alçadora;
 • tècnic o tècnica en cosidora de plecs;
 • enquadernador o enquadernadora en rústica i tapa dura;
 • enquadernador o enquadernadora en grapa o filferro;
 • tècnic o tècnica en impressió flexogràfica;
 • tècnic o tècnica en confecció en tapes d'enquadernació;
 • tècnic o tècnica en estampació de tapes;
 • tècnic o tècnica en embalatge;
 • tècnic o tècnica en acabats gràfics;
 • tècnic o tècnica en elaboració d’envasos i embalatges;
 • tècnic o tècnica en encunyat.