Modelatge de la Informació de la Construcció (BIM)

Codi: CEFP IM03

Família professional: Especialització

Duració: 600H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Matèries i continguts que s'imparteixen
  • Metodologia BIM (66 hores)
  • Models d'Arquitectura i Estructures (132 hores)
  • Models d'Instal·lacions Mecàniques i Sostenibilitat (132 hores)
  • Models d'instal·lacions elèctriques i comunicacions (99 hores)
  • Control, gestió i pressupostos (66 hores)
  • Formació en centres de treball (105 hores)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades, del sector de l’arquitectura, enginyeria i construcció que desenvolupin projectes sota la metodologia BIM, dels quals les activitats tinguin una clara tendència a la digitalització dels processos de desenvolupament de models d'informació de projectes i d'actius. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • Modelador BIM.
  • Coordinador de models BIM.