Intel·ligència Artificial i Big Data

Codi: CEFP IC03

Família professional: Especialització

Duració: 600H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Matèries i continguts que s'imparteixen
  • Models d'Intel·ligència Artificial (66 hores)
  • Sistemes d’aprenentatge Automàtic (99 hores)
  • Programació d’Intel·ligència Artificial (132 hores)
  • Sistemes de Big Data (99 hores)
  • Big Data Aplicat (99 hores)
  • Formació en centres de treball (105 hores)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades de tots els sectors productius, tant per compte aliè com propi, exercint el seu treball a l'àrea de programació, infraestructura o consultoria. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • Desenvolupador o desenvolupadora d'intel·ligència artificial i big data.
  • Programador o programadora de sistemes experts.
  • Expert o experta en intel·ligència artificial i big data.
  • Analista de dades.