Informàtica i comunicacions

Codi: CFPB IC10

Família professional: FP Bàsica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Matèries i continguts que s'imparteixen

 • Ciències Aplicades I
 • Ciències Aplicades II
 • Comunicació i Societat I
 • Comunicació i Societat II
 • Entorn Laboral
 • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
 • Instal·lacions de Telecomunicacions
 • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació
 • Ofimàtica i Arxiu de Documents
 • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir: •    a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o, •    al món laboral, com a:
 • ajudant de muntador o muntadora de sistemes microinformàtics,
 • ajudant de manteniment de sistemes informàtics,
 • ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes informàtics,
 • ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes per a la transmissió de dades,
 • auxiliar d'oficina,
 • auxiliar de serveis generals,
 • gravador o gravadora o verificador o verificadora de dades,
 • auxiliar de digitalització, i
 • operador o operadora documental.