Tècnic/a en Impressió Gràfica

Codi: CFPM AF20

Família professional: Arts gràfiques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer ajustaments mecànics, entonació i registre de la imatge per a la producció d'impresos per a sistemes convencionals (òfset, flexografia i serigrafia) o per a mitjans digitals, controlant i mantenint les màquines i equips auxiliars per obtenir la producció amb la qualitat i en els temps establerts, i complint les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Impressió en arts gràfiques (LOGSE).
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • operador o operadora de màquines d'òfset en general;
  • maquinista d'impressió òfset;
  • tècnic o tècnica d'impressió d'òfset;
  • muntador o muntadora de planxes de flexografia;
  • operador o operadora de màquina flexogràfica;
  • conductor o conductora de màquina d'impressió flexogràfica;
  • operador o operadora de màquina de gravat en relleu;
  • tècnic o tècnica en impressió digital;
  • tècnic o tècnica d'impressió serigràfica;
  • impressor o impressora de serigrafia.