Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

Codi: CFPM AE10

Família professional: Activitats físiques i esportives

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • dissenyador o dissenyadora d'itineraris terrestres fins a muntanya mitjana;
  • dissenyador o dissenyadora d'itineraris eqüestres fins a muntanya mitjana;
  • dissenyador o dissenyadora d'itineraris amb bicicleta per terrenys de fins a muntanya mitjana;
  • dissenyador o dissenyadora d'itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d'esbarjo exemptes de despatx;
  • dissenyador o dissenyadora i organitzador o organitzadora d'activitats fisicoesportives recreatives guiades pel medi natural;
  • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments amb bicicleta;
  • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres;
  • guia en activitats de senderisme, muntanyisme per muntanya baixa i mitjana, travessia per muntanya baixa i mitjana, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes;
  • guia de barrancs de dificultat baixa;
  • guia d'espeleologia de dificultat baixa;
  • guia d'itineraris amb bicicleta de muntanya;
  • guia d'itineraris de cicloturisme;
  • guia d'itineraris a cavall;
  • guia d'itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d'esbarjo exemptes de despatx;
  • monitor o monitora de temps lliure educatiu infantil i juvenil;
  • monitor o monitora de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escoles, i d'aules i escoles de natura;
  • monitor o monitora d'activitats en el marc escolar;
  • monitor o monitora d'instal·lacions d'oci i aventura;
  • socorrista en llacs i embassaments;
  • socorrista de suport en unitats d'intervenció aquàtica;
  • socorrista en activitats aquàtiques en l'entorn natural;
  • socorrista en activitats nàutiques i esportives;
  • socorrista en platges fluvials.