Emergències i Protecció Civil

Codi: CFPM SM20

Família professional: Seguretat i Medi Ambient

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Manteniment i Comprovació del Funcionament dels Mitjans Materials Emprats en la Prevenció de Riscos d'Incendis i Emergències
 • Vigilància i Intervenció Operativa en Incendis Forestals
 • Intervenció Operativa en Extinció d'Incendis Urbans
 • Intervenció Operativa en Esdeveniments d'Origen Natural, Tecnològic i Antròpic
 • Intervenció Operativa en Activitats de Salvament i Rescat
 • Inspecció d'Establiments, Esdeveniments i Instal·lacions per a la Prevenció d'Incendis i Emergències
 • Atenció Sanitària Inicial en Situacions d'Emergència
 • Suport Psicològic en Situacions d'Emergència
 • Coordinació d'Equips i Unitats d'Emergències
 • Ciències Aplicades a l'Àmbit Professional
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • encarregat o encarregada d'extinció d'incendis forestals;
 • bomber o bombera forestal;
 • vigilant d'incendis forestals;
 • bomber o bombera de serveis municipals;
 • bomber o bombera de serveis provincials.
 • tècnic o tècnica en emergències de les Forces Armades (FFAA);
 • bomber o bombera d'altres serveis entre entitats públiques;
 • bomber o bombera d'aeroports;
 • bomber o bombera d'empresa privada;
 • bomber o bombera de serveis de comunitat autònoma;
 • bomber o bombera de serveis mancomunats;
 • bomber o bombera de serveis consorciats.