Electricitat i electrònica

Codi: CFPB EE10

Família professional: FP Bàsica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Matèries i continguts que s'imparteixen

 • Ciències Aplicades I
 • Ciències Aplicades II
 • Comunicació i Societat I
 • Comunicació i Societat II
 • Entorn Laboral
 • Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
 • Instal·lacions de Telecomunicacions
 • Equips Elèctrics i Electrònics
 • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir:
 • a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o,
 • al món laboral, com a:
 • operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió,
 • ajudant de muntador d'antenes receptores o televisió per satèl·lit,
 • ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics,
 • ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació,
 • ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques,
 • peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica,
 • ajudant de muntador de sistemes microinformàtics,
 • operador o operadora d'assemblatge d'equips elèctrics i electrònics,
 • auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics,
 • emprovador o emprovadora o ajustador o ajustadora de plaques i equips elèctrics i electrònics, i
 • muntador o muntadora de components en plaques de circuit imprès.