Curs d’especialització en Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

Codi: CEFP IC02

Família professional: Especialització

Duració: 600H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Programació i motors de videojocs (132 hores)
 • Disseny gràfic 2D i 3D (132 hores)
 • Programació en xarxa i intel·ligència artificial (66 hores)
 • Realitat virtual i realitat augmentada (66 hores)
 • Gestió, publicació i producció (99 hores)
 • Formació en centres de treball (105 hores)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat a empreses públiques i privades del sector dels videojocs, així com crear el seu propi estudi de desenvolupament de videojocs. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 • Programador o programadora de videojocs (game developer).
 • Responsable de proves de videojocs (game tester).
 • Responsable del procés de creació del videojoc (game designer).
 • Dissenyador o dissenyadora gràfic 2D i 3D de videojocs (game artist).
 • Desenvolupador o desenvolupadora independent de videojocs (indie game developer).
 • Desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions de realitat virtual, augmentada i mixta.
 • Expert o experta en intel·ligència artificial per a videojocs.