Curs d’Especialització en Audiodescripció i Subtitulació

Codi: 08032385

Família professional: Especialitzats

Duració: 500H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Analitzar el material gravat, així com el guió o llibret de l'obra audiovisual o espectacle en viu, per a valorar la viabilitat de l'encàrrec de la clientela.
 • Elaborar la documentació relativa a diàlegs, veu en off, música i efectes de so en relació amb els seus codis de temps, els personatges intervinents i la seva assignació de color, en la redacció dels subtítols per a les persones amb discapacitat auditiva.
 • Elaborar la documentació sobre els detalls i descripció de les escenes de l'obra o espectacle audiovisual, recopilant informació addicional de diferents fonts per a la seva integració en l'audiodescripció.
 • Redactar el text del guió audiodescriptiu respectant l'estil, context, espais sonors i ritme de l'obra audiovisual o espectacle en viu per a la seva integració en la banda sonora del producte final, conforme a la normativa vigent.
 • Elaborar els subtítols de l'obra audiovisual o espectacle en viu, utilitzant tècniques de mecanografia, estenotipia, reconeixement de veu, o reparlat, adaptant-los als paràmetres de visualització i velocitat de lectura per a la seva adequada integració i sincronització en el producte final, conforme a la normativa tècnica vigent.
 • Verificar l'adequació del text del guió audiodescriptiu a l'obra audiovisual o espectacle en viu, per a assegurar la comprensió de la mateixa per les persones cegues i amb discapacitat visual, conforme a la normativa vigent.
 • Verificar la redacció i adequació del subtítol a l'obra audiovisual o espectacle en viu, per a assegurar la comprensió de la mateixa per les persones amb discapacitat
 • Realitzar la locució neutra del guió d'audiodescripció per al seu muntatge, postproducció final i llançament en directe.
 • Revisar el producte final (gravat o en directe) a fi de complir els requeriments de lliurament al client, en les condicions tècniques i acústiques idònies i adaptades als diferents mitjans de destí, conforme a la normativa vigent.
 • Complir la legislació vigent que regula la normativa dels mitjans de comunicació audiovisual i de l'accessibilitat universal
   
 • Via d'accés:
  • Títol de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles
  • Títol de Tècnic Superior en Producció d'Audiovisuals i Espectacles
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat en el sector audiovisual, els espectacles en viu i els esdeveniments.