Tècnic/a superior en Condicionament Físic

Codi: CFPS AEB0

Família professional: Activitats físiques i esportives

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques,
  • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius,
  • entrenador o entrenadora personal,
  • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal,
  • promotor o promotora d'activitats de condicionament físic,
  • animador o animadora d'activitats de condicionament físic,
  • coordinador o coordinadora d'activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia,
  • monitor o monitora d'aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins,
  • instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.