Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d’Operació

Codi: CEFP EE01

Família professional: Especialització

Duració: 720H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

  • Ciberseguretat en Projectes Industrials (99 hores)
  • Sistemes de Control Industrial Segurs (99 hores)
  • Xarxes de Comunicacions Industrials Segures (132 hores)
  • Anàlisi Forense en Ciberseguretat Industrial (132 hores)
  • Seguretat Integral (126 hores)

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització, podran exercir l’activitat en organitzacions de diferents sectors on sigui necessari establir i garantir la seguretat dels processos industrials que desenvolupen. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • expert o experta en ciberseguretat en entorns de l'operació
  • auditor o auditora de ciberseguretat en entorns de l'operació
  • consultor o consultora de ciberseguretat en entorns de l'operació
  • analista de ciberseguretat en entorns de l'operació