Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Codi: CEFP IC01

Família professional: Especialització

Duració: 720H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Incidents de Ciberseguretat (99 hores)
 • Enfortiment de Xarxes i Sistemes (132 hores)
 • Posada en Producció Segura (99 hores)
 • Anàlisi Forense Informàtica (99 hores)
 • Hacking Ètic (99 hores)
 • Normativa de Ciberseguretat (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (126 hores)
Més informació del currículum a l'annex I, "Mòduls professionals"
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat principalment en entitats dels sectors on sigui necessari establir mecanismes i mesures per a la protecció dels sistemes d'informació i xarxes de comunicacions. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 • expert o experta en ciberseguretat
 • auditor o auditora de ciberseguretat
 • consultor o consultora de ciberseguretat
 • hacker ètic o ètica