Ceràmica Artística, perfil professional en Fabricació Digital i Tècniques Tradicionals

Codi: CFAS CEB2

Família professional: Ceràmica artística

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Matèries i continguts que s'imparteixen

 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Història de la Ceràmica (99 hores)
 • Projectes de Ceràmica Artística (210 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Projecte: Experiència Professional (150 hores)
 • Dibuix Artístic (99 hores)
 • Dibuix Tècnic (99 hores)
 • Volum (120 hores)
 • Materials i Tecnologia: Ceràmica (165 hores)
 • Taller Ceràmic (479 hores)
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (150 hores)
 • Taller de Fabricació Digital Aplicada a la Ceràmica (165 hores)
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • creador o creadora de ceràmica artística;
 • tècnica o tècnica d’avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques;
 • realitzador o realitzadora  de peces de ceràmica artística, relleus, murals i elements decoratius;
 • restaurador o restauradora i conservació de ceràmiques artístiques;
 • elaboració i realitzador o realitzadora de peces de modelatge 3D, impressió 3D amb ceràmica i altres aplicacions de fabricació digital.
Amb el títol de Ceràmica Artística, perfil professional en Fabricació Digital i Tècniques Tradicionals podràs treballar a les empreses, tallers del sector de la ceràmica, tant amb tècniques tradicionals com amb les darreres tecnologies de fabricació digital