Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives

Codi: IFE AE01

Família professional: Itineraris formatius

Duració: 3360H

4 CURS/OS ACADÈMIC/S

Mòduls professionals comuns
 • Vida Saludable i Cura d'un Mateix (210 hores)
 • Comunicació i Relacions Interpersonals (210 hores)
 • Viure en Entorns Propers (175 hores)
 • Ús d'Establiments i Serveis (140 hores)
 • Organització Personal (175 hores)
 • Activitats Comunitàries (140 hores)
 • Participació Ciutadana (140 hores)
 • Iniciació a l'Activitat Laboral (385 hores)
 • Organització de les Empreses (105 hores)
 • Món Laboral (105 hores)
 • Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 hores)
 • Tutoria (70 hores per curs)
Mòduls professionals específics
 • Accés d'Usuaris i Organització de la Instal·lació Fisicoesportiva (105 hores)
 • Assistència en l'Organització d'Espais, Activitats i Repartiment de Material en la Instal·lació Fisicoesportiva (105 hores)
 • Reparació d'Avaries i Reposició d'Estris (175 hores)
 • Operacions Bàsiques de Prevenció en les Instal·lacions Esportives (245 hores)
 • Aplicacions Bàsiques d'Ofimàtica (140 hores)
 • Formació en Centres de Treball (385 hores)
La superació de l'itinerari comporta l'obtenció de:
 • el certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l'acreditació de les competències professionals assolides.