Auxiliar d’Obres d’Interior i Pintura

Codi: PFI EO04

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 1000H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en obres de construcció nova, rehabilitació i reforma, col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, així com en l'aplicació de revestiments, extradossats i treballs de pintura i empaperat. Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs acadèmic.Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en obres de construcció nova, rehabilitació i reforma, col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, així com en l'aplicació de revestiments, extradossats i treballs de pintura i empaperat. Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.