Auxiliar de Pastisseria i Forneria

Codi: PFI IA01

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 1000H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de preparació, processament i emmagatzematge de matèries primeres i producció en indústries alimentàries, així com operacions auxiliars de preelaboració, elaboració i presentació de pastisseria i fleca. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat INAD0108 Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària, que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.