Auxiliar de Paleta i Construcció

Codi: PFI EO01

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 1H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en obres de construcció d'obra nova, rehabilitació i reforma, col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, així com en l'aplicació de revestiments, enrajolat, pavimentació i pintura protectora. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat EOCB0208 Operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes, que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.