Audiodescripció i Subtitulació

Codi: CEFP IS01

Família professional: Especialització

Duració: 500H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

  • Audiodescripció d'Obres Audiovisuals, Esdeveniments i Espectacles en Viu (165 hores)
  • Subtitulació d'Obres Audiovisuals, Esdeveniments i Espectacles en Viu (165 hores)
  • Locució, Autoria i Audionavegació (66 hores)
  • Formació en Centres de Treball (104 hores)
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir l’activitat en el sector audiovisual, en espectacles en viu i en esdeveniments. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
  • guionista de projectes d'audiodescripció d'obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments
  • subtitulador o subtituladora d'obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments
  • locutor o locutora de projectes d'audiodescripció d'obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments
  • revisor o revisora de guions d'audiodescripció
  • revisor o revisora de subtítols