Assistència al Producte Gràfic Interactiu, perfil professional Assistent de Creació i Producció de Videojocs

Codi: CFAM CG11

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Anglès Tècnic (66 hores) • Dibuix Artístic (99 hores) • Dibuix Tècnic (66 hores) • Edició Web (204 hores) • Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores) • Història del Disseny Gràfic (66 hores) • Mitjans Informàtics (99 hores) • Multimèdia (215 hores) • Obra Final (66 hores) • Projectes Formació i Orientació Laboral (99 hores) • Tipografia (99 hores) • Volum (99 hores) • Introducció a l’Animació en 2D (132 hores) • Formació Pràctica en Centres de Treball (125 hores)
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: professional que assisteix i col·labora amb professionals superiors en projectes de gràfica interactiva, en la creació i producció de videojocs; •assistent o assistenta d’equips multidisciplinaris, en empreses relacionades amb la comunicació gràfica i audiovisual, i la creació i producció de videojocs; • assistent o assistenta en el tractament informàtic, composició i preparació de textos, imatges i altres elements per a la creació i producció de videojocs; tècnic o tècnica de producció i tractament d'elements multimèdia; • tècnic o tècnica en programes d'edició web; tècnic o tècnica en interpretació de projectes de comunicació interactiva i realització dels elements gràfics; •tècnic o tècnica per obtenir, corregir i tractar elements multimèdia per a llocs web i productes gràfics interactius