Animació, Videojocs i Entorns professionals i projecte

Codi: CFAS CGA2

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Fonaments de la Representació i Expressió Visual (99 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de l'Animació (99 hores)
 • Projectes d'Animació (200 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Tècniques d'Animació (135 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (102 hores)
 • Dibuix Aplicat a l'Animació (130 hores)
 • Guió i Estructura Narrativa (60 hores)
 • Llenguatge de Programació (165 hores)
 • Projectes de Videojocs i Entorns Virtuals (165 hores)
 • Tècniques en 3D (136 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (280 hores)
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • la realització pel·lícules d'animació independents o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia;
 • creació d'escenaris, fons, objectes i personatges;
 • creació de fotogrames clau per definir la representació;
 • realització de dibuixos d'intercalat;
 • modelatge i representació dels elements que conformen l'animació en 2D o 3D.