Tècnic/a en Activitats Eqüestres

Codi: CFPM AR60

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per menar i cuidar el bestiar equí en cadascuna de les fases productives, i també per desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb atenció especial a la seguretat i benestar animal, utilitzant i mantenint les instal·lacions, maquinària i equips i complint la normativa de benestar animal de prevenció de riscos laborals, i de protecció ambiental.Aquests estudis postobligatoris capaciten per menar i cuidar el bestiar equí en cadascuna de les fases productives, i també per desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb atenció especial a la seguretat i benestar animal, utilitzant i mantenint les instal·lacions, maquinària i equips i complint la normativa de benestar animal de prevenció de riscos laborals, i de protecció ambiental.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • treballador o treballadora en la cria de cavalls,
 • empleat o empleada per a la cura i el maneig d’èquids i les seves instal•lacions,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en explotacions ramaderes equines,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en centres d'ensinistrament i entrenament de bestiar equí,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en centres de pupil•latge, descans i recuperació d’equins,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en parades de sementals, centres de selecció i tests i eguassades.
 • empleat o empleada en empreses de serveis relacionats amb el sector equí,
 • monitor o monitora de campaments,
 • guia d'itineraris a cavall,
 • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres,
 • dissenyador o dissenyadora d'itineraris eqüestres fins a mitja muntanya,
 • auxiliar ferrador o ferradora de bestiar equí.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • treballador o treballadora en la cria de cavalls,
 • empleat o empleada per a la cura i el maneig d’èquids i les seves instal•lacions,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en explotacions ramaderes equines,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en centres d'ensinistrament i entrenament de bestiar equí,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en centres de pupil•latge, descans i recuperació d’equins,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en parades de sementals, centres de selecció i tests i eguassades.
 • empleat o empleada en empreses de serveis relacionats amb el sector equí,
 • monitor o monitora de campaments,
 • guia d'itineraris a cavall,
 • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres,
 • dissenyador o dissenyadora d'itineraris eqüestres fins a mitja muntanya,
 • auxiliar ferrador o ferradora de bestiar equí.