Tècnic/a en Activitats Comercials, perfil professional Moda

Codi: CFPM CM13

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i per gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. Aquesta capacitat es veu complementada amb l’especialització en la venda de moda i complements. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral, com a:
 • venedor o venedora,
 • venedor o venedora de roba,
 • venedor o venedora de sabates,
 • venedor o venedora de complements,
 • venedor tècnic o venedora tècnica,
 • representant comercial,
 •  orientador o orientadora comercial,
 • promotor o promotora,
 • televenedor o televenedora,
 • agent en la venda a distància,
 • teleoperador o teleoperadora (centre d’operació telefònica),
 • agent d’informació i atenció al client,
 • caixer o caixera o reposador o reposadora,
 • operador o operadora de centre d’atenció multicanal,
 • administrador o administradora de continguts en línia,
 •  comerciant de botiga,
 •  gerent de petit comerç,
 • tècnic o tècnica en gestió d'estocs i magatzem,
 •  cap de magatzem,
 • responsable de recepció de mercaderies,
 •  responsable d'expedició de mercaderies,
 •  tècnic o tècnica en logística de magatzems,
 •  tècnic o tècnica d'informació i atenció al client en empreses.