Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives

Codi: CFPB AE10

Família professional: FP Bàsica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Matèries i continguts que s'imparteixen

 • Ciències Aplicades I
 • Ciències Aplicades II
 • Comunicació i Societat I
 • Comunicació i Societat II
 • Entorn Laboral
 • Tècniques Administratives Bàsiques
 • Arxiu i Comunicació
 • Atenció al Client
 • Accés d'Usuaris i Organització de la Instal·lació Fisicoesportiva
 • Assistència en l'Organització d'Espais, Activitats i Repartiment de Material en la Instal·lació Fisicoesportiva
 • Reparació d'Avaries i Reposició d'Estris
 • Operacions Bàsiques de Prevenció en les Instal·lacions Esportives
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir: •    a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o, •    al món laboral, com a:
 • acompanyant d'usuaris en instal·lacions esportives,
 • auxiliar d'arxiu,
 • auxiliar de control d'instal·lacions esportives,
 • auxiliar d'informació,
 • auxiliar d'oficina,
 • auxiliar de serveis generals,
 • ajudant de control i manteniment,
 • classificador i repartidor de correspondència,
 • conserge de col·legis,
 • Conserge d'instal·lacions.
 • conserge de piscines,
 • mosso de vestuari de piscines,
 • ordenança,
 • subaltern de dependències,
 • subaltern de piscines,
 • recepcionista,
 • taquiller,
 • telefonista en serveis centrals d'informació.