Solc Nou (Barcelona)

Codi centre: 08036755

Tipus: Concertat

Telefon: 934173311

Direcció: Av. Vallcarca, 165, 08023