Sant Francesc (Barcelona)

Codi centre: 08003658

Tipus: Concertat

Telefon: 933218377

Direcció: C. Taquígraf Serra, 7, 08029