PTT Terrassa

Codi centre: 08960230

Tipus: Públic

Telefon: 937850070

Direcció: Escola municipal d'Art (Vapor Universitari) C. Colom, 114, 08222