PTT Martorell (Martorell)

Codi centre: 08960018

Tipus: Públic

Telefon: 937752538

Direcció: Regidoria d'Educació, Complex Educatiu, C. Josep Terradelles, 11, 08760