PTT Igualada (Igualada)

Codi centre: 08960048

Tipus: Públic

Telefon: 938055750

Direcció: Ins Milà i Fontanals, Av. Emili Vallès, s/n, 08700