Parc Estudi (Granollers)

Codi centre: 08044788

Tipus: Privat

Telefon: 938798874

Direcció: Josep Umbert, 38-40 baixos, 08402