Pàlcam (Barcelona)

Codi centre: 08010468

Tipus: Concertat

Telefon: 934359749

Direcció: C. Rosalía de Castro, 30-34, 08025 (Barcelona)