Escola L’Esperança (Barcelona)

Codi centre: 08008267

Tipus: Concertat

Telefon: 933457745

Direcció: C. Quito, 25-37, 08030 (Barcelona)