La Salle Barceloneta (Barcelona)

Codi centre: 08010961

Tipus: Concertat

Telefon: 933195475

Direcció: C. Balboa, 18-20, 08003 (Barcelona)