Escola Municipal La Llar (Terrassa)

Codi centre: 08058337

Tipus: Públic

Telefon: 937881886

Direcció: Placeta Rosa Puig , 1, 08221