Ites Ciape Imatge i So (Barcelona)

Codi centre: 08014176

Tipus: Privat

Telefon: 932328993

Direcció: C. Bailèn, 34-36, 08010